​​​​​​​

PROJEKT KOMPLEKSOWY

Rozwiązanie dla osób, które oprócz koncepcji funkcjonalnej i kolorystycznej potrzebują fachowo przygotowanej dokumentacji wykonawczej oraz kosztorysu.

Projekt kompleksowy zawiera:

  • Wizja lokalna połączoną z obmiarem oraz inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego.
  • Dwie, trzy propozycje rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego wnętrza zawierające ewentualne zmiany w układzie ścianek działowych, rozmieszczenie mebli i urządzeń sanitarnych, propozycję rozwiązań zastosowanych w kuchni, przedstawione za pomocą rysunków 2D.
  • Szczegółowe rozwinięcie wybranej koncepcji rozwiązania funkcjonalnego, zawierające docelowy układ ścianek działowych, rozmieszczenie mebli, sprzętów RTV i AGD, przedstawione w postaci zwymiarowanych rysunków 2D (korygowane do uzyskania Twojej pełnej akceptacji).
  • Dobór materiałów wykończeniowych oraz meblowych elementów wyposażenia wnętrza.
  • Wizualizacje 3D.
  • Docelowy projekt architektoniczno-budowlany wykonany na podstawie ostatecznej wersji układu przestrzennego mieszkania oraz zaakceptowanych wizualizacji.
  • Specyfikację ilościową proponowanych materiałów wykończeniowych, sprzętów oraz innych elementów wykończenia wnętrza wraz z wyceną oraz linkiem do strony producenta bądź dystrybutora.
  • Wycenę usług branżowych.
  • Rekomendację sklepów oraz ekip remontowo – budowlanych.

Pobierz PDF