​​​​​​​

WYKOŃCZENIE POD KLUCZ

Rozwiązanie dla osób, które całość prac związanych z wykończeniem lokalu  chcą zlecić profesjonaliście.

Wykończenie pod klucz oprócz nadzoru autorskiego (czyli regularnych wizyt w lokalu podczas trwania prac wykończeniowych) zawiera kompleksową pomoc przy obsłudze inwestycji:

  • Pomoc przy wyborze ekipy wykończeniowej oraz innych podwykonawców
  • Opracowanie i czuwanie nad harmonogramem prac wykończeniowych
  • Koordynację prac ekipy wykończeniowej oraz wszystkich innych podwykonawców pracujących przy realizacji projektu. Jesteśmy w stałym kontakcie z podwykonawcami i na bieżąco reagujemy na wszelkie kwestie wymagające wyjaśnienia.
  • Zamawianie materiałów wykończeniowych, mebli, elementów wyposażenia i dekoracji. Czuwanie nad logistyką dostaw, terminami płatności i zamówień, sprawdzanie kompletności i jakości zamawianych produktów. W razie konieczności składanie reklamacji w imieniu Zamawiającego.

Informowanie Zamawiającego o postępie prac, ich zgodności z projektem i harmonogramem.