​​​​​​​

ZMIANY LOKATORSKIE

Rozwiązanie dla osób kupujących bądź planujących kupić nieruchomość w stanie deweloperskim  z możliwością wprowadzenia zmian w trakcie budowy.

Projekt zmian lokatorskich bazuje na dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego i zawiera:

  • Dwie, trzy propozycje rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego wnętrza zawierające ewentualne zmiany w układzie ścianek działowych, rozmieszczenie mebli i urządzeń sanitarnych, propozycję rozwiązań zastosowanych w kuchni, przedstawione za pomocą rysunków 2D.
  • Szczegółowe rozwinięcie wybranej koncepcji rozwiązania funkcjonalnego, zawierające docelowy układ ścianek działowych, rozmieszczenie mebli, sprzętów RTV i AGD, przedstawione w postaci zwymiarowanych rysunków 2D (korygowane do uzyskania Twojej pełnej akceptacji).
  • Rysunek docelowego układu ścianek działowych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, punktów elektrycznych oraz grzejników ze wszystkimi niezbędnymi wymiarami i opisami.