​​​​​​​

NADZÓR AUTORSKI

Rozwiązanie skierowane dla osób, które – mając projekt już wykonawczy – potrzebują pomocy przy bieżącym nadzorze nad pracami wykończeniowymi.

Nadzór autorski nad realizacją projektu polega na min. 2 wizytach tygodniowo w lokalu w trakcie trwania prac wykończeniowych.

Podczas tych wizyt:

  • Odpowiadamy na pytania Wykonawców, wyjaśniamy szczegóły i wszelkie wątpliwości w razie konieczności uzgadniamy rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie
  • Sprawdzamy postęp prac wykończeniowych i ich zgodność z dokumentacją projektową
  • Sprawdzamy jakość i estetykę wykonywanych prac
  • Poza wizytami na miejscu jesteśmy dostępni telefonicznie oraz mailowo